ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 02-930-7155-8 แฟกซ์ 02-948-8304-5

อีเมล์ info@bagroup.co.th

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

9.00 น. - 18.00 น.

ติดต่อเรา

เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่