เทคนิคกู้ให้ผ่าน สำหรับอาชีพอิสระ
2018-09-14
Admin BAG


        การขายบ้านจัดสรรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผ่อนดาวน์ไป 5-6 งวดแล้วถึงขอทำเรื่องยื่นกู้ เปลี่ยนเป็นขายบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อมักจะต้องทำเรื่องยื่นกู้ภายใน 1 เดือน ทำให้ลูกค้าบางส่วนที่มีภาระหนี้ครัวเรือนสูงก็อาจจะเตรียมตัวยื่นกู้ไม่ทันและอาจทำให้กู้ไม่ผ่าน ระยะหลังมานี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น เช่น ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจดีก็ผ่อนได้ไม่มีปัญหา แต่เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี ผู้กู้กลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง 

วิธีกู้ให้ผ่านสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ต้องประเมินความสามารถ/ลดราคาบ้านที่จะซื้อ ผู้กู้ต้องประเมินความสามารถที่จะซื้อที่อยู่อาศัยของตัวเองก่อน เช่น อาจจะต้องลดราคาบ้านที่จะซื้อให้ต่ำลงมา หรือหาผู้กู้ร่วมที่มีรายได้ชัดเจน เพื่อจะทำให้กู้ได้ง่ายขึ้น

รักษาเครดิตของตัวเอง

ต้องรักษาเครดิตทั้งประวัติการกู้ยืมเงิน ประวัติการผ่อนชำระ การชำระเงินคืนต่อเนื่อง ไม่มีความล่าช้าซึ่งจะมีผลต่อการประเมินสินเชื่อ เช่น หากผู้กู้เคยมีประวัติชำระสินเชื่อล่าช้าเพียงแค่ 1 ครั้งในรอบ 1 ปี และมีการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าช้า (ค่าทวงหนี้) ก็จะถูกจัดลำดับการให้สินเชื่อจากที่เดิมที่อาจจะได้ A ก็จะลดลงเหลือ A- หรือ B แทน ทำให้ผู้กู้ได้รับวงเงินกู้ที่ลดต่ำลง รวมถึงอาจจะถูกปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อได้ด้วย

ต้องเดิน Statement อย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งมนุษย์เงินเดือนอาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้ เพราะมีเงินเดือนเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว เพียงแค่อัพเดทสมุดเงินฝากเท่านั้น แต่ในส่วนเจ้าของกิจการ ซึ่งจะมีเงินสดไหลเข้า ไหลออกโดยไม่มีบัญชีเงินเดือน ควรเดินบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ต่างๆต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1ปีขึ้นไป เพื่อให้ธนาคารมองเห็นแนวโน้มของสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจของผู้กู้ได้ ก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น

ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์และการให้วงเงินสินเชื่อที่ต่างกัน รวมถึงระยะเวลาการกู้ นอกจากนี้ผู้กู้ควรต้องรู้ถึงความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนที่สามารถผ่อนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียในอนาคต รวมทั้งศึกษาโปรโมชั่นและอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่มหกรรมทางการเงินจะมีโปรโมชั่นสินเชื่อให้เลือกกู้ที่หลากหลายและมีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า

ที่มา : www.home2nd.com/blog/8899